Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Tin tức Dịch vụ Liên hệ Hỏi-Đáp  
Cây cảnh
Cây Lấy Gỗ
Cây Gỗ Quư
Cây Xanh Bóng Mát
Cây Nguyên Liệu Giấy
Cây Ăn Quả
 
Lượt truy cập:1189811
Tổng số cây giống: 56
Tổng số dịch vụ:5
Online: 8


 
BẢN TIN LÂM NGHIỆP
 
Chủ trương, chính sách ngành & lộ tŕnh tái cơ cấu ngành Tiếp tục thí điểm chia sẻ lợi ích phát triển rừng đặc dụng

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ư cho phép 3 Vườn quốc gia (Xuân Thủy, Bạch Mă và Hoàng Liên) được tiếp tục thực hiện mô h́nh thí điểm chia sẻ lợi ích trong quản lư, bảo vệ và phát triển bền vững rừng đặc dụng theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 2/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 31/12/2015.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp lồng ghép với chính sách khoán bảo vệ rừng đặc dụng, phát triển sinh kế, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng để tăng cường công tác quản lư rừng, đồng thời góp phần ổn định đời sống của người dân sống trong và vùng đệm của các khu rừng đặc dụng.

Theo Quyết định 126/QĐ-TTg ngày 02/2/2012 về việc thí điểm chia sẻ lợi ích trong quản lư, bảo vệ và phát triển bền vững rừng đặc dụng, mục đích của việc thí điểm là tạo cơ sở cho việc xây dựng khung pháp lư về chính sách chia sẻ lợi ích, quyền và nghĩa vụ của Ban quản lư các khu rừng đặc dụng với cộng đồng địa phương theo nguyên tắc đồng quản lư nhằm quản lư, bảo vệ và phát triển bền vững rừng đặc dụng, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống của người dân sống ở trong khu rừng đặc dụng và vùng đệm khu rừng đặc dụng.

Hội đồng quản lư gồm: Đại diện của Ban quản lư khu rừng đặc dụng, cộng đồng dân cư thôn, Hạt Kiểm lâm khu rừng đặc dụng hoặc Hạt Kiểm lâm huyện, Ủy ban nhân dân cấp xă nơi thực hiện chính sách thí điểm cơ chế chia sẻ lợi ích trong quản lư, bảo vệ và phát triển bền vững rừng đặc dụng.

Cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đ́nh, cá nhân có quyền được khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên, nuôi trồng các loài động vật, thực vật tại danh mục các loài được phép khai thác, sử dụng, nuôi trồng được quy định trong thỏa thuận; tham gia, thực hiện thỏa thuận và đề xuất ư kiến với Hội đồng quản lư; được bồi dưỡng các kiến thức về bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững rừng đặc dụng.

Bên cạnh đó, cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đ́nh, cá nhân có nghĩa vụ thực hiện đúng phương án, thỏa thuận chia sẻ lợi ích; các biện pháp bảo vệ rừng và phát triển rừng đặc dụng theo quy định của  pháp luật; thông báo kịp thời cho Ban quản lư khu rừng đặc dụng những hành vi vi phạm, thông tin về nguồn tài nguyên, những loài phát hiện mới; thông tin kịp thời, ngăn chặn hoặc tham gia việc ngăn chặn những đối tượng có hành vi xâm hại, khai thác trái pháp luật tài nguyên rừng đặc dụng.

 
Nguồn tin :
 
Ngày đăng: 10/16/2015
Tin tức khác  
THÔNG BÁO(V/v Địa điểm giao dịch) (12/17/2020)
Công ty chung tôi cần tuyển nhân viên phụ bán hàng (6/17/2020)
Phân hữu cơ sinh học từ phế thải khai thác rừng keo (3/24/2017)
Lối ra nào cho chuối Việt? (3/23/2017)
Chế phẩm sinh học từ tuyến trùng thiên địch (3/22/2017)
Bán cây cấy mô các loại: keo lai, chuối, lan...
Gieo, ươm
Tư vấn, thiết kế, thi công trồng rừng
Thiết kế thi công hoa viên, công viên
Bán hạt giống các loại

 

THÔNG BÁO(V/v Địa điểm giao dịch)
Công ty chung tôi cần tuyển nhân viên phụ bán hàng
Phân hữu cơ sinh học từ phế thải khai thác rừng keo
Lối ra nào cho chuối Việt?
Chế phẩm sinh học từ tuyến trùng thiên địch
Nhộn nhạo thị trường cây giống mắc ca
Kiên quyết bảo đảm mục tiêu trồng rừng thay thế
BẢN TIN LÂM NGHIỆP

 

Bản quyền thuộc Vườn ươm cây giống số 1
Địa chỉ: Đường 7, Khu phố 3, Thị trấn Trảng Bơm, Đồng Nai
Điện thoại: 0913 729 095
Email: levietdungkl@gmail.com, Website: http://www.caygiongso1.com ; http://www.caygiongso1.com.vn